Een aantal artikelen heb ik onder eigen naam gepubliceerd en daarnaast heb ik meegewerkt aan publicaties of is er door anderen geschreven over enkele van mijn activiteiten:

 • Verkuylen M. ‘Vragen die worden overgeslagen’, funktie verpleeghuisarts ten aanzien van seksualiteit van verpleeghuisbewoners. Vox Hospitii, nr.2, mei 1996.
 • Verkuylen M. ‘Vragen die worden overgeslagen’, de funktie van verpleeghuisartsen ten aanzien van seksualiteit van verpleeghuisbewoners. Tijdschrift voor seksuologie, december 1996.
 • Verkuylen M, Maas M. Van ‘verkeerde bedden’ naar schakelbedden. Tijdschrift voor verpleeghuisgeneeskunde, nr.1, februari 1997.
 • Verkuylen M. Een verpleeghuisarts als consulent in een algemeen ziekenhuis. Tijdschrift voor verpleeghuisgeneeskunde. 1998; 03: 11-14.
 • Simons A, Verkuylen M. Ontwikkeling van een multidisciplinair pijnprotocol in een verpleeghuis. Nederlands tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2006; 01: 6-9.
 • Rutten Y, Simons A, Verkuylen M. Zoektocht naar verbeteringen bij pijn. Winnaar Ina Roerdinkprijs 2008. Pallium. 2008; 03: 26-28.
 • Verkuylen M. Betoog: Praat tijdig over palliatieve zorg. Radbode 3. Februari 2012.
 • Verkuylen M. Advance care planning: naast maatwerk, vooral teamwerk. IKZ nieuwsbrief juni 2012.
 • Bruntink R. Interview: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met anticiperen”. Pallium, jaargang 14, nummer 3, juni 2012: 28-30.
 • Pol M. vd. Huisarts en specialist ouderengeneeskunde: Samen voor goede ouderenzorg. Lijn 1. Jaargang 10, nr. 3, oktober 2012: 18-20.
 • Verkuylen M. Verwarring over palliatieve sedatie blijft, Reactie op het artikel “Palliatieve sedatie: een verwarrend begrip “. Pallium, jaargang 14, nr.5, november 2012: 14-15.
 • Daarom ouderengeneeskunde, over de veelzijdigheid van het specialisme. Actiz, Soon, Verenso. ISBN: 9789490826239.
 • Kollenburg E van, Smeekes-Schrauwen M. Onderwijsdag voor aios ouderengeneeskunde “Uit vrije wil, over de rol van de arts”. Lijn 1. Jaargang 11, nr.1, april 2013: 34-35.
 • Berends N. 6 feiten en fabels over palliatieve sedatie. Nursing, jaargang 19, juni 2013: 43-46.
 • Bruntink R. “Soms vindt hij zijn huis niet meer terug”. PAL voor U, magazine over palliatieve zorg voor patiënten en naasten. Nr. 3: 24-25.
 • Verkuylen M. Veel verwarring rond euthanasie, opiniestuk in het Brabants Dagblad, 13 februari 2014.
 • Jansen R. Delier, klinische les. Tijdschrift voor verzorgenden, jaargang 46, nr.2, februari 2014: 34-37.
 • Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Hertogh C, Hendriks A, Verkerk M. Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde, tussen patiënt en zorgsysteem. 2014. Koninklijke Van Gorcum BV. ISBN: 9789023251378 (boek) en 9789023251385 (e-book).
 • Jaarbeeld ELG 2014.
 • Meer openheid over de dood. Interview Brabants Dagblad 6 december 2014.
 • Bruntink R. Ongeneeslijk ziek maar met volop levenszin. Pallium, jaargang 17, nummer 1, februari 2015: 28-30.
 • Vijf verschillen tussen een delier en dementie.
 • Bruntink R. Zorg plannen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. PAL voor u, magazine over palliatieve zorg voor patiënten en naasten. Nr. 5: 30-33.
 • Interview over Medische beslissingen rond het levenseinde. NurseStation april 2016.
 • Jaarbericht Fibula 2015.
 • Verkuylen M. Onmacht rond het levenseinde. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jaargang 19, nr 83, 54-57. Onmacht-rond-hetlevenseinde.
 • Graeff A de, Jobse AP, Teunissen SCCM, Verkuijlen MMJD, Vissers KCP, Zylicz Z. Algemene principes van palliatieve zorg.
 • 5 feiten en fabels over palliatieve sedatie. Nursing. November 2016.
 • Graeff A de, Jobse AP, Teunissen SCCM, Verkuijlen MMJD, Vissers KCP, Zylicz Z. Algemene principes van palliatieve zorg. Nederlands Tijdschrift voor Oncologie. 2017-nr 2.
 • Tijdig praten over het levenseinde. E-book voor artsen en publieksbrochure. KNMG september 2017.
 • Om te praten over de dood heb je vooral lef nodig….Interview in Nursing Congres special, februari 2018. Nursing Sprekers Brochure.
 • Mols A, Verkuijlen M, Lavrijsen J. Schriftelijke overdracht van wilsverklaringen en anticiperende medische beslissingen rond het levenseinde. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, no1, februari 2018.
 • Stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. NurseStation maart 2018.
 • Interview Seniorenkrant. 1e editie 2018.
 • Overdracht behandelwensen naar hospice schiet tekort. Holos bulletin, jaargang 2, nr.3.
 • Praat op tijd over uw levenseinde. Uden, Volkel & Odiliapeel 2e editie 2018, blz 17.
 • Hey Doc! Blog uit de ouderengeneeskundige praktijk. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, no 3, juni 2018.
 • Om te praten over de dood heb je lef nodig. Nursing, oktober 2018.
 • Op zoek naar het passende stukje. Blog uit de ouderengeneeskundige praktijk. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde. No1, februari 2019.
 • Aarts D, Verkuylen M, Kapteijns P, Timmermans A. Domeinen doorgrond. Hospice de Duinsche Hoeve en het Kwaliteitskader Palliatieve zorg. Pallium, jaargang 21, nummer 1, februari 2019: 22-24.
 • Verbinden,verbinden! Blog uit de ouderengeneeskundige praktijk. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde. No 4, augustus 2019.
 • Message in a bottle. Blog uit de ouderengeneeskundige praktijk. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde. No 5, november 2019.
 • Meelopen met Maren van Waalwijk en Margot Verkuylen, specialisten ouderengeneeskunde. Suus, magazine van Surplus, januari 2020.
 • Interview met de Weduwe en de Dokter in Relevant, februari 2020.
 • Artikel in FD Persoonlijk Magazine door Maud Beucker Andreae. Een goed gesprek over de dood voorkomt veel leed en gedoe. 31 oktober 2020.
 • Thuissterven. Ook bij dementie? Socares, maart 2021, nummer 1.
 • Praten over sterven en de dood Interview voor Vredehof uitvaartverzorging. In dienst van het leven #14.
 • Mathenessestraat Breda. Team complexe ouderenzorg Huisartsenteam. Pallium, jaargang 23, nummer 5, november 2022:8-9.
 • #Zorginfarct. Redactioneel in Pallium, jaargang 23, nummer 5, november 2022: 4.