Margot Verkuylen (1963)

Opleiding

Na het gymnasium aan het St. Janslyceum in ’s-Hertogenbosch ging ik in 1981 naar de HBOV in Nijmegen. Ik was uitgeloot voor geneeskunde, de studie die ik eigenlijk graag wilde doen en waarmee ik in 1983 kon starten. Vanaf 1991 werkte ik als arts in verschillende verpleeghuizen in de regio West-Brabant en in 1995 rondde ik de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (destijds verpleeghuisarts) af. Daarna heb ik de kaderopleiding palliatieve zorg gevolgd en in 2005 afgerond.

Specialist ouderengeneeskunde en palliatieve zorg

Tot 2011 was ik binnen de muren van Surplus werkzaam,  en vanaf 2003 was ik daar de vakinhoudelijk coördinator van de medische dienst. In 2002 was ik initiatiefnemer en mede-ontwikkelaar van de unit voor palliatieve zorg in Surplus. Tot 2010 ben ik daar de behandelend arts en spil geweest. Ik was initiatiefnemer van het project “Multidisciplinaire pijnbehandeling in het verpleeghuis”. Het project ontving de Ina Roerdinkprijs. Meteen na de oprichting werd ik lid van het netwerk palliatieve zorg Moerdijk/Drimmelen en de stuurgroep palliatieve zorg Stadsgewest Breda. Binnen het netwerk vormde ik samen met een huisarts en wijkverpleegkundige het kernteam. Tevens ben ik 5 jaar consulent van het palliatief advies team Stadsgewest Breda geweest. Vanaf 2006 ben ik consulent palliatieve zorg van de Peergroup “Kwaliteitsverbetering van palliatieve terminale zorg door de huisarts/verpleeghuisarts” in Breda. Sinds september 2010 ben ik de behandelend arts in hospice de Duinsche Hoeve te Rosmalen, en vanaf januari 2018 medisch directeur. Vanaf maart 2016 ben ik consulent van het transmuraal palliatief advies team in de regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.

Buiten het verpleeghuis

Al in 1996 zette ik mijn expertise buiten het verpleeghuis in, wat in die tijd niet gebruikelijk was: ik verrichtte ruim een jaar lang consulten bij ouderen met multimorbiditeit in het Merwede ziekenhuis te Dordrecht. Van 2002-2011 was ik mede-initiatiefnemer en coördinator van het Geriatrisch Centrum Zevenbergen e.o.. In dit centrum wordt multidisciplinair onderzoek verricht bij kwetsbare ouderen in de eerste lijn en advies gegeven aan huisartsen, in samenwerking met geriater, neuroloog en ouderenpsychiater. Vanaf januari 2012 ben ik medebehandelaar van de huisarts voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de Bredase huisartspraktijk Mathenessestraat  en inmiddels verricht ik voor verschillende huisartsen in Breda consulten.

Docent

Van 2001 tot 2010 was ik opleider voor verpleeghuisartsen i.o., later specialisten ouderengeneeskunde i.o.. Vanaf 2009 was ik bijna 10 jaargroepsdocent en vakdocent palliatieve zorg aan de Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in Nijmegen, waar ik nu nog gastdocent ben. Regelmatig spreek ik op landelijke symposia en verzorg ik onderwijs in de regio Brabant/Nijmegen.

Ambassadeur

Door het groeiend aantal kwetsbare ouderen neemt de behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde toe. Maar de instroom in de opleidingen blijft vooralsnog te laag. In september 2017 is de campagne Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu! gestart, waarin ik samen met andere ambassadeurs aandacht vraag voor wat het beroep allemaal te bieden heeft.