Voor CME-online maakte ik de volgende cursussen:

Advance care planning voor specialisten ouderengeneeskunde. Advance care planning voor huisartsen. Morfine, werking en bijwerkingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Morfine, werking en bijwerkingen voor apothekers.

Paul Hendrix maakte een promotiefilm over het specialisme ouderengeneeskunde waar ik aan meegewerkt heb: Ouderengeneeskunde, een medisch ambacht.

Over communicatie en palliatieve sedatie maakte ik een filmpje in hospice de Duinsche Hoeve.

Voor aios huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde maakte ik beelden over de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Een variant op deze film maakte ik voor workshops en promotie.

Ik heb meegewerkt aan een film over samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde naar aanleiding van het symposium van Verenso en de LHV Soepele samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde voor ouderen thuis.

Campagne Ouderengeneeskunde. Het specialisme van nu!

Arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Doede Veltman liep een dag met me mee in het hospice.

“De ethische dilemma’s liggen voor het oprapen”.

“Pillen, spuiten en ikzelf”

Op 9 maart 2018 vond de eerste landelijke aios-dag plaats voor de module Palliatieve zorg. Ik maakte hierover een filmpje. 

Op 15 mei 2018 was ik Topspreker op het congres over kwetsbare ouderen, georganiseerd door Nursingcongressen.

Begin 2018 verscheen het boek Slotcouplet van de longarts Sander de Hosson. Een pleidooi voor meer menselijkheid in de zorg. Met name voor mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben. Waarom is het boek zo’n succes? En wat is er nodig in die levensfase? Jacobine Geel in gesprek met specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen, Mariska van Veenen, die haar man verloor aan kanker en journalist Rob Bruntink

De Weduwe en de dokter. Enkele flitsen uit de interactieve lezing “Dood gaan we allemaal”.

Voor de theater première van de film ps. Loes (gemaakt door Ellen van Kempen) werd ik geïnterviewd door Theo Verbruggen. Een fragment hieruit, over palliatieve sedatie en de dood dichterbij halen: