Al jaren verzorg ik lezingen en workshops voor verschillende organisaties over bijvoorbeeld Palliatieve zorg, Palliatieve sedatie, Communicatie rond palliatieve sedatie, Delier in de palliatieve fase, Advance care planning, Multidisciplinaire samenwerking en de Specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Organisaties waarvoor ik lezingen en workshops verzorgd heb zijn: Surplus, Netwerk palliatieve zorg Moerdijk-Drimmelen, Netwerk palliatieve zorg Breda, Netwerk palliatieve zorg ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard, Netwerk palliatieve zorg Oss-Uden-Veghel, Netwerk palliatieve zorg Zuid Gelderland, Netwerk palliatieve zorg Zuidoost Brabant, Netwerk palliatieve zorg Midden Brabant, netwerk palliatieve zorg Roosendaal-Bergen op Zoom, IKNL, CMWP (Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten), VHVO (Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligers Organisaties op het gebied van welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk), Nursing Congressen, Congressen MetZorg, VPTZ (Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg) Den Bosch, Hospice de Duinsche Hoeve, Het Huisartsenteam, Het Onze Lieve Vrouwenlyceum in Breda, HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), V&VN, Radboudumc, Verenso, Professionals in NAH, Dementienetwerk Breda, Zorgzuster, Rotaryclub Tilburg, Archipel en St.Annaklooster Eindhoven, PITActief, Zuylen Breda, Kicozo, Thebe, Avoord.
Hieronder volgt een overzicht van mijn lezingen en workshops vanaf 2010.

2021

2020

 • Interactieve lezing “Communicatie in de laatste fase, met patiënt en naasten” samen met Mariska van Veenen. Jaarcongres palliatieve zorg. Nursing congressen. Ede, 12 februari 2020.
 • Workshops over palliatieve sedatie (basis en gevorderden). Jaarcongres palliatieve zorg. Nursing congressen. Ede, 12 februari 2020.
 • Inspiratiesessie ACP. Kaderopleiding palliatieve zorg. 5 november 2020.
 • Webinar samen met Gert v Dijk, Johan Legemaate en Suzanne vd Vathorst over Medische Beslissingen rond het Levenseinde. Kaderopleiding palliatieve zorg, 5 november 2020.
 • De Weduwe en de Dokter. Onderwijs over “Praten over sterven en de dood” voor 3ejaars aios ouderengeneeskunde, samen met Mariska van Veenen. Voson, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc. Nijmegen, 3 december 2020.

2019

 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. Surplus. Zevenbergen, 6 februari 2019.
 • Workshops over palliatieve sedatie (basis en gevorderden) op het Palliatieve zorg congres. Nursing congressen. Ede, 13 februari 2019.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. Zuylen. Breda, 17 maart 2019.
 • Workshops over Palliatieve sedatie. Dag van de medicatieveiligheid 2019. Nursing congressen. Ede, 19 maart 2019.
 • De Weduwe en de Dokter. Onderwijs over “Praten over sterven en de dood” voor 3ejaars aios ouderengeneeskunde, samen met Mariska van Veenen en Harry Heijblok. Voson, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc. Nijmegen, 21 maart 2019.
 • Lezing (Medische) Behandeling van dyspnoe in de palliatieve fase. Symposium Ademruimte, Kicozo. Noordwijk, 17 mei 2019.
 • Lezing over Palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen. Topsprekers over kwetsbare ouderen. Nursing congressen. Ede, 21 mei 2019.
 • Workshop over Advance Care Planning samen met Marie Elise Heijboer (huisarts). Huisartsensymposium Thebe 100 jaar. Breda, 28 mei 2019.
 • Inspiratie Advance Care Planning. Kaderopleiding palliatieve zorg. Beekbergen, 21 juni 2019.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. Kennis-en informatiecentrum Palliatieve Zorg en hospice Marianahof. Etten-Leur, 4 september 2019.
 • Workshops over palliatieve sedatie (basis en gevorderden) op het Palliatieve zorg congres. Nursing congressen. Ede, 10 september 2019.
 • De Weduwe en de Dokter. Onderwijs over “Praten over sterven en de dood” voor 3ejaars aios ouderengeneeskunde, samen met Mariska van Veenen en Harry Heijblok. Voson, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc. Nijmegen, 12 september 2019.
 • Palliatieve zorg.  Post HBO scholing Voeding bij kanker. PITActief. Utrecht, 8 november 2019.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. Cafe Doodgewoon. Netwerk palliatieve zorg Roosendaal-Bergen op Zoom. Roosendaal, 14 november 2019.
 • “Dood gaan we allemaal”. Plenaire lezing en masterclass samen met Mariska van Veenen op het najaarscongres van Verenso. Zwolle, 28 november 2019.

2018

 • Workshops over Palliatieve sedatie (basis en gevorderden). Het Palliatieve zorg congres. Nursing congressen. Ede, 6 februari 2018.
 • Lezing Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Congres Zorg rondom voeding. Congressen Metzorg. Ede, 14 maart 2018.
 • Workshops over Palliatieve sedatie. Dag van de Medicatieveiligheid 2018. Nursing congressen. Ede, 20 maart 2018.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. Crematorium Tilburg, 21 maart 2018.
 • Lezing over Palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen. Topsprekers over kwetsbare ouderen. Nursing congressen. Ede, 15 mei 2018.
 • Lezing over Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Rotaryclub Tilburg. Tilburg, 12 juni 2018.
 • Plenaire lezing over Medische beslissingen rond het levenseinde en workshops over Palliatieve sedatie (basis en gevorderden). Het Palliatieve zorg congres. Nursing congressen. Ede, 18 september 2018.
 • Workshop over Stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. 4e Nationale congres voor hospicezorg. Congressen Metzorg. Ede 5 oktober 2018.
 • Lezing over Buitengewone palliatieve zorg. Archipel/St.Annaklooster.  Eindhoven 24 oktober 2018.
 • Lezing en workshops over Zorg voor mensen die bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde t e bespoedigen. Congres Zorg rondom het levenseinde. Congressen Metzorg. Ede 31 oktober 2018.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen en Eva van der Molen. Metgezel in zingeving. Moergestel, 5 november 2018.
 • Palliatieve zorg:medische begeleiding en samenwerking. Post HBO praktijkmodule Palliatieve voedingszorg. PITActief. Utrecht, 8 november 2018.

2017

 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. Crematorium Tilburg, 8 maart 2017.
 • Communicatie rond palliatieve sedatie. Workshop op de Dag van de Medicatieveiligheid. Nursing congressen. Ede, 21 maart 2017.
 • Lezing over Palliatieve sedatie en euthanasie, en daarna interactieve workshops samen met Mariska van Veenen en Lizette Hofsteenge over deze onderwerpen. Congres De Laatste Zorg. Congressen Metzorg. Ede, 31 maart 2017.
 • Lezing over Advance care planning en samenwerking in de palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen. Verpleegkundig vizier. Nijmegen, 7 juni 2017.
 • De laatste zorg. Lezing en workshop over zorg in de stervensfase. Het Nachtcongres. Congressen Metzorg. Ede, 15-16 juni 2017.
 • Workshop over Passende zorg in de laatste levensfase. De Grote Thuiszorgdag 2017. Nursing congressen. Ede, 27 juni 2017.
 • Lezing “Praten over de dood” en interactieve workshop over “Communicatie met de arts” samen met Mariska van Veenen. Het Palliatieve zorg congres. Nursing congressen. Eindhoven, 19 september 2017.
 • Workshop over Palliatieve sedatie in het hospice. 3e Nationale congres voor hospicezorg. Congressen Metzorg. Ede, 6 oktober 2017.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. Professionals in NAH. Almen, 7 oktober 2017.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal” samen met Mariska van Veenen. DELA in samenwerking met het netwerk palliatieve zorg Zuidoost Brabant. Veldhoven, 12 oktober 2017.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal”, samen met Mariska van Veenen en Stephanie Hulshof. Netwerk palliatieve zorg en Dementienetwerk Breda. Etten-Leur, 14 november 2017.
 • Interactieve lezing “Dood gaan we allemaal”, samen met Mariska van Veenen. Beleef! Zorgzuster. ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2017.
 • Workshop Communicatie en de palliatieve fase. Nursing Experience. Ede, 7 december 2017.

2016

 • Feest. Lezing, ter ere van het 5-jarig bestaan van hospice de Duinsche Hoeve, over zorg en behandeling in dit high care hospice. Aan de hand van portretten van gasten in de afgelopen vijf jaar zijn verschillende aspecten uit de palliatieve zorg en het hospice besproken, gezien door de ogen van de arts. ‘s-Hertogenbosch 12 januari 2016.
 • Lezing en workshop over Pijn in de palliatieve fase. Palliatieve zorgverlening, anders dan anders. Nursing. Ede 9 februari 2016.
 • Lezing en expertmeeting over Palliatieve sedatie in het hospice en verpleeghuis, en sedatie bij dementie. Ontwikkelingen in de palliatieve zorg, seminar voor gevorderden. PAO Heyendael. Arnhem 10 maart 2016.
 • Lezing en workshop over Beslissingen rondom het levenseinde. De laatste zorg, congres voor verpleegkundigen en verzorgenden. Congressen MetZorg. Ede 22 april 2016.
 • Inschatten besluitvormingscapaciteit van uw patient, een casus over zorg en kwetsbaarheid. Lezing samen met ethicus Gert Olthuis op het symposium voorafgaand aan de promotie van Marjolein van de Pol: Gezamenlijke besluitvorming met kwetsbare ouderen: basis voor toekomstbestendige zorg. Radboudumc Nijmegen, 25 mei 2016.
 • Workshop over Communicatie rond palliatieve sedatie. Dag van de medicatieveiligheid. Nursing Congressen, Ede, 4 oktober 2016.
 • Lezing en workshop over Euthanasie. 2e Nationale congres voor hospicezorg. Congressen MetZorg. Ede 7 oktober 2016.
 • Tafelgast op de Inspiratiemiddag van Fibula over samenwerken. Amersfoort 11 oktober 2016.
 • Lezing over Palliatieve sedatie. Nursing experience. Ede 7 december 2016.

2015

 • Lezing en workshop Advance care planning. Congres Palliatieve zorgverlening, verpleegkundige interventies in de laatste fase. Nursing. Ede 11 februari 2015.
 • Les over Palliatieve zorgverlening en het zelfgekozen levenseinde. Voor 6 klassen 3Havo en 3VWO. Onze Lieve Vrouwenlyceum. Breda 1 april 2015.
 • Lezing en workshop Samenwerken. Congres Palliatieve zorgverlening thuis. Congressen MetZorg. Ede 10 april 2015.
 • Workshop Samenwerken: een open deur? Verenso voorjaarscongres ‘Proactieve zorg en advance care planning’. Nieuwegein 21 mei 2015.
 • Lezing en workshop Palliatieve sedatie. 1e Nationale congres voor hospicezorg. Congressen MetZorg. Ede 14 oktober 2015.
 • Lezing en casusbespreking Bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Casuïstiekbespreking netwerk palliatieve zorg regio Den Bosch/Bommelwaard. ‘s-Hertogenbosch 10 november 2015.
 • Lezing en casusbespreking Bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Casuïstiekbespreking netwerk palliatieve zorg regio Oss-Uden-Veghel. Oss 19 november 2015.
 • Lezing de Oudere patiënt en Palliatieve zorg. Studiedag Palliatieve Zorg: zorg voor en met elkaar. Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. Nijmegen 24 november 2015.

2014

 • Lezing Leven tot het einde. Jubileumlezing Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. ’s-Hertogenbosch 1 september 2014.
 • Lezing en workshop over Palliatieve sedatie. Congres Palliatieve zorgverlening. Nursing. Ede 10 september 2014.
 • Workshop Advance care planning. Symposium Soepele samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde voor ouderen thuis. Verenso/LHV. Utrecht 8 oktober 2014.
 • Debat: Sederen zonder meetinstrument kan niet meer! Sessie op de Oncologiedagen. V&VN. Ede 19 november 2014.

2013

 • Lezing en workshop over Communicatie en Palliatieve sedatie. Congres palliatieve zorgverlening, voor en na de dood. Nursing. Ede 12 februari 2013.
 • De wereld van het delier in de palliatieve fase. Casuïstiekbespreking. Terheijden 15 april 2013.
 • Workshop Samen in de eerste lijn, over multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. Congres Krachtige zorg voor kwetsbare ouderen. Congressen MetZorg. Ede 6 juni 2013.
 • Workshop Delier in de palliatieve fase. Symposium Leven tot het einde. Surplus. Zevenbergen 27 september 2013.
 • Lezing en workshop Palliatieve sedatie, waar hebben we het eigenlijk over? Studiemiddag Palliatieve sedatie bij mensen met een verstandelijke beperking. IKZ. Biezemortel 4 november 2013.

2012

 • Lezing Praten over de laatste levensfase. Cursus Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap? PAO Heijendael. Nijmegen 8 maart 2012.
 • Scholing Palliatieve zorg, wat komt er allemaal bij kijken. IKZ. Eindhoven 21 mei 2012.

2011

 • Workshop Tijdig praten over overlijden. 2e Regionale symposium palliatieve zorg: De kunst van het samenwerken. ’s-Hertogenbosch 29 september 2011.

2010

 • Lezing over Advance care planning. 3e Nationaal congres Palliatieve Zorg: Palliatieve zorg en ouderen. Lunteren 23 september 2010.
 • Lezing over Advance care planning. Symposium De patiënt als regisseur in de palliatieve fase. ‘s- Hertogenbosch 15 november 2010.