Foto: Suzette Luiken

De Weduwe en de Dokter zijn Mariska van Veenen en Margot Verkuylen. Mariska en Margot hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken.

In hun interactieve lezing Dood gaan we allemaal gaan ze vanuit hun vak en vanuit hun persoonlijke ervaringen hier samen met de zaal de dialoog over aan. Betrokken, vakbekwaam en met de nodige humor. Met dilemma’s en voorbeelden uit de praktijk en vanuit de zaal.

Dood gaan we allemaal
Een interactieve lezing over hoe je dat doet, het hebben over dood gaan. Als de dood nadert en het leven bedreigd wordt, vraagt dit om palliatieve zorg. Om goede palliatieve zorg te verlenen is het belangrijk dat deze zorg tijdig wordt ingezet. Dit gebeurt in de praktijk nog lang niet altijd. Het is in de maatschappij nu eenmaal niet gewoon om over het levenseinde te praten. Doodgaan doen we allemaal, maar weinig Nederlanders bespreken met hun naasten en hulpverleners welke voorkeuren zij hebben rond zorg en behandeling in de laatste levensfase.

Wanneer start de palliatieve fase nu eigenlijk? Hoe bespreek je dat? Hoe praat je met elkaar over de laatste levensfase en de dood? Wat kom je bij jezelf tegen als je het over doodgaan hebt? Wat is palliatieve zorg? En welke medische beslissingen rond het levenseinde kunnen gemaakt worden? Wat is bijvoorbeeld palliatieve sedatie? En wat is het verschil met euthanasie?

Mariska van Veenen  en Margot Verkuylen belichten op interactieve wijze bovenstaande vragen.

De lezing Dood gaan we allemaal is geschikt voor verschillende doelgroepen. Denk hierbij bv. aan zorginstellingen, artsengroepen, afdelingen van ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties, netwerken palliatieve zorg en uitvaartverzorgers.

Interview in Relevant, februari 2020.

Mariska en Margot verzorgen samen het onderwijsprogramma “Communicatie rond het levenseinde” voor derde jaars aios ouderengeneeskunde aan de Voson, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Wil je meer informatie, of wil je dat Mariska en Margot een lezing komen houden, neem dan contact op met  Mariska (Vanveenen@icloud.com ; 06-52008101) of met Margot.