Een interactieve lezing over hoe je dat doet: het hebben over doodgaan.

Doodgaan doen we allemaal, maar weinig mensen bespreken met hun naasten en hulpverleners welke voorkeuren zij hebben rond zorg en behandeling in de laatste levensfase. Als de dood nadert en het leven bedreigt wordt, vraagt dit om palliatieve zorg. Om goede palliatieve zorg te verlenen is het belangrijk dat deze zorg tijdig wordt ingezet. Hoe praat je met elkaar over de laatste levensfase en de dood? Wat kom je bij jezelf tegen als je het over doodgaan hebt? Wat is palliatieve zorg? En welke medische beslissingen rond het levenseinde kunnen gemaakt worden?

Margot Verkuylen en Mariska van Veenen zullen op interactieve wijze bovenstaande vragen belichten. Margot en Mariska hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken. Vanuit hun vak en vanuit hun persoonlijke ervaringen gaan ze hier samen met de zaal de dialoog over aan. Betrokken, vakbekwaam en met de nodige humor.

nov
16
vr
2018
Palliatieve zorg: medische begeleiding en samenwerking @ Jaarbeurs
nov 16 hele dag

Lezing voor dietisten in de eerste lijn over medische begeleiding en samenwerking in de palliatieve zorg.

Presentatie over medische zorg op de praktijkmodule palliatieve voedingszorg van PITActief @ Jaarbeurs
nov 16 @ 09:00 – 12:00