Een interactieve lezing over hoe je dat doet: het hebben over doodgaan.

Doodgaan doen we allemaal, maar weinig mensen bespreken met hun naasten en hulpverleners welke voorkeuren zij hebben rond zorg en behandeling in de laatste levensfase. Als de dood nadert en het leven bedreigt wordt, vraagt dit om palliatieve zorg. Om goede palliatieve zorg te verlenen is het belangrijk dat deze zorg tijdig wordt ingezet. Hoe praat je met elkaar over de laatste levensfase en de dood? Wat kom je bij jezelf tegen als je het over doodgaan hebt? Wat is palliatieve zorg? En welke medische beslissingen rond het levenseinde kunnen gemaakt worden?

Margot Verkuylen en Mariska van Veenen zullen op interactieve wijze bovenstaande vragen belichten. Margot en Mariska hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken. Vanuit hun vak en vanuit hun persoonlijke ervaringen gaan ze hier samen met de zaal de dialoog over aan. Betrokken, vakbekwaam en met de nodige humor.

feb
6
wo
2019
De Weduwe en de Dokter @ Surplus: de Zeven Schakels
feb 6 @ 19:30 – 21:00

De Weduwe en de Dokter verzorgen de interactieve lezing Dood gaan we allemaal.

feb
13
wo
2019
Workshops over palliatieve sedatie (basis en gevorderden) op het jaarcongres palliatieve zorg @ De Reehorst
feb 13 @ 14:00 – 17:00

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn met medicijnen opzettelijk verlaagd om lijden te verlichten bij een patiënt in de laatste levensfase. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie. Het begrip palliatieve sedatie levert in de praktijk veel verwarring op. In de dagelijkse praktijk is het belangrijk goede uitleg te geven aan de patiënt en zijn naasten over doel, gang van zaken en effect van palliatieve sedatie. In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van casuïstiek in op de richtlijn palliatieve sedatie, en hoe je dit bespreekt. Wat bespreek je? Met wie? Hoe begeleid je patiënt en naasten?

mrt
19
di
2019
Workshop over palliatieve sedatie. Dag van de medicatieveiligheid.
mrt 19 hele dag
mei
17
vr
2019
Lezing op het symposium van Kicozo.
mei 17 hele dag
mei
21
di
2019
Lezing bij het congres Topsprekers over kwetsbare ouderen
mei 21 hele dag